Garantie & Klachten

BESCHADIGING

ROGY Boutique is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of beschadiging van de verzonden goederen, wel zullen we altijd ons best doen om dit zo goed mogelijk op te lossen.

GARANTIE

ROGY Boutique garandeert dat de specificaties van de afgeleverde goederen gelijk zijn als de aangeboden producten. Uitzonderingen kunnen er zijn in kleur en de structuur.  Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van normaal gebruik of die zijn te wijten aan de aanzienlijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

KLACHTENREGELING

Heeft u een opmerking of klacht? Laat het ons weten via info@rogyboutique.nl

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerk tijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en indicatie wanneer een consument een meer uitvoering antwoord kan verwachten.